Forældresamarbejde

I Vuggestuen Sundholm har vi forældrerepræsentanter siddende i vores forældreråd. Et stærkt og aktivt forældreråd skaber sammenhæng, fællesskab og engagement blandt medarbejdere, forældre og børn.

Den pædagogiske leder er også en del af forældrerådet og fungerer her som sekretær. 

Derudover sidder der medarbejderrepræsentanter som skaber sammenhæng mellem forældrerådets diskussioner og det daglige pædagogiske arbejde.

 

Du kan som forældre læse meget mere på Københavns Kommunes hjemmeside: Forældreindflydelse